طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: 1386/06/11

نامه به رئيس سازمان سنجش آموزش كشور

رئيس محترم سازمان سنجش آموزش كشور با سلام احتراما مواردي چند درباره ثبت نام و اعلام نتايج آزمون ها كه به شيوه الكترونيك اجرا مي شود را متذكر مي شوم. ١– در ايران كه يكي از كشورهاي در حال توسعه است اينترنت و آزمون هاي الكترونيكي شيوه ي نوعي است كه اين امر مستلزم فراهم […]