تاثیر فکر بر سلامتی جسم

جسم خدمت گذار ذهن است. او از دستورات ذهن تبعیت می کند، خواه آنها ارادی یا غیر ارادی باشند.به محض ورود افکار غیر مجاز بدن سریعا در بیماری و ناراحتی فرو می رود. در هنگام فرمان شاد و افکار زیبا بدن با زیبایی و جوانی ملبس می شود.
بیماری و سلامتی همانند محیط ریشه در تفکر دارند. افکار بیمار خودشان را از طریق بدن بیمار نشان می دهند. فکر ترس شخص را به سرعت یک گلوله خواهد کشت و چنین افکاری به طور مداوم هزاران نفر را می کشند.
افرادی که با فکر بیماری زندگی می کنند افرادی هستند که آن بیماری را خواهند گرفت. اضطراب همه جسم را تضیف می کند و آن را برای ورود بیماری باز نگاه می دارد. گرچه تفکرات نا سالم حتی اگر بدن را از لحاظ فیزیکی آزار ندهند،اما سیستم عصبی را به هم خواهند ریخت.
تفکرات قوی، پاک و شاد بدن را در اشتیاق و شفقت فرو می برند. بدن وسیله ظریف و حالت پذیری است که به تفکراتی که به آن وارد می شود عکس العمل نشان خواهد داد و عادات و تفکرات، تاثیرات خوب یا بدشان را بر روی آن نشان خواهند داد.
افراد تا زمانی که افکار ناپاک را پراکنده می کنند، خون ناپاک و مسموم خواهند داشت. از یک قلب پاک یک زندگی پاک و بدن پاک بیرون می آید. از یک ذهن آلوده یک زندگی آلوده و بدن خراب به وجود می آید. فکر فواره عمل، زندگی و ابراز است. چشمه را پاک نگه دارید تا همه چیز پاک شود.
تغییر رژیم غذایی به فردی که افکارش را تغییر ندهد کمکی نخواهد کرد. هنگامی که فرد افکارش را پاک می سازد، بعد از آن اشتیاقی به غذای ناپاک نخواهد داشت.
افکار پاک باعث پاکی عادات می شوند. یک به اصطلاح قدیس که بدنش را نمی شوید، یک قدیس نیست. او کسی است که تفکراتش را این گونه تقویت و تصفیه می کند که نیازی به توجه کردن به میکروب های بدنهاد نیست.
اگر بدنتان را می خواهید محافظت کنید، از ذهنتان مراقبت کنید. اگر می خواهید بدنتان را بازسازی کنید، ذهنتان را زیبا سازید. بد اندیشی، حسد، ناراحتی و دلسردی سلامتی بدنتان را می ربایند. یک صورت تند اتفاقی به وجود نمی آید بلکه تفکرات تند آن را می سازد. چین و چروک هایی که به صورت آسیب می رسانند به بوسیله نابخردی، غرور و احساسات شدید به وجود می‌ آیند.
من یک پیر زن ٩۶ ساله ای را می شناسم که چهره بشاش و معصوم یک دختر را دارد. من مرد میان سالی را می شناسم که صورتش دارای خطوط نامتقارنی است. اولی نتیجه یک مزاج شاد و آفتابی است و دیگری نتیجه نارضایتی و تند مزاجی است.
از آنجایی که شما نمی توانید یک خانه شاد و خوش آیندی داشته باشید، مگر آنکه بگذارید هوا و نور خورشید آزادانه وارد اتاق ها شوند، پس یک بدن قوی و یک سیمای بشاش، شاد یا سرزنده فقط می تواند از ورود آزادانه تفکرات شاد، خوش بینی و آرامش به وجود آید.
بر روی چهره افراد مسن چین و چروک های زیادی وجود دارد که بوسیله اندوه به وجود آمده اند. برخی دیگر به وسیله افکار

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک دیدگاه