طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۷/۰۷/۰۷

زنگ ها برای چه کسی به صدا در می آیند؟

امروز در اینترنت نگاهی به میانگین دستمزدی یک معلم آمریکایی در ایالات مختلف انداختم. وقتی نگاهی به آنچه آنها برای کار خود دریافت می کنند و آنچه که ما برای همچنین کاری می اندازم به تفاوت زمین تا آسمان این مقدارها پی بردم. در آمریکا به طور متوسط یک معلم ۴۷۰۰۰ دلار دستمزد می گیرد. […]