طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۸۷

مارمولک

دو خاطره ی مارمولکی اول، یک روز در یکی از کلاس های مشغول تدریس بودم وقتی که دستم را بر روی وایتبرد تکیه داده بودم ناگهان مارمولکی از پشت آن نمایان شد. با یک حرکت سریع بر روی بازویم افتاد. من هم با حرکتی سریعتر او را بر زمین انداختم. بدون انکه چیزی بگویم خونسرد […]

ویژگی‌های آوایی لهجه لاشاری

درباره تقسیم بندی زبان بلوچی دیدگاههای زیادی وجود دارد. زبان شناسان زبان بلوچی را براساس جغرافیا سکونت مردم بلوچ به لهجه‌های مختلف تقسیم کرده‌اند. ویلهلم گیگر زبان بلوچی را به دودسته عمده شمالی و جنوبی تقسیم کرده‌است. در این تقسیم بندی بلوچی جنوب به دو دستهٔ شرقی و غربی و بلوچی شمال به دو دستهٔ […]

ماه نو

امروز بعد از نماز مغرب نگاهی به آسمان انداختم. ماه نو حکایت یک ماه نو را می نمود. اگر چه بسیار کشورها روز گذشته را ماه رمضان نامیدند ولی امروز سه شنبه در ایران ماه رمضان است.پیدا کردن این دو ماه همیشه مسئله ساز است. تا کنون پیدا کردن این دو ماه همراه با مناقشه […]