بایگانی

بایگانی شهریور

مارمولک

۱۹ شهریور ۱۳۸۷ ۱ دیدگاه
دو خاطره ی مارمولکی
اول، یک روز در یکی از کلاس های مشغول تدریس بودم وقتی که دستم را بر روی وایتبرد تکیه داده بودم ناگهان مارمولکی از پشت آن نمایان شد. با یک حرکت سریع بر روی بازویم افتاد. من هم با حرکتی سریعتر او را بر زمین انداختم. بدون انکه چیزی بگویم خونسرد به کارم ادامه دادم. مارمولک هم تند به طرف دانش آموزان حرکت کرد و فرار کرد. خوشبختانه زیاد کلاس را به هم نریخت.
دوم، روزی در یکی از کلاس های دانشگاه در زمان دانشجویی استاد روانشناسی درباره یک موضوعی صحبت می کرد. استاد می خواست کلمه ای مثال بزند که از چند حرف بی معنا در کنار هم ساخته می شوند و هیچ معنایی ندارد. اما این بار حرف به حسب تصادف معنایی برای یکی از دوستان پیدا کردند. استاد بر روی تخته سیاه نوشت ‘کلپک’ این کلمه برای یکی از دوستان بندری ما معنا دار شد. او گفت خیر استاد این کلمه معنی دارد و معنی آن مارمولک است.
Categories: فارسی Tags:

ویژگی‌های آوایی لهجه لاشاری

۱۵ شهریور ۱۳۸۷ بدون دیدگاه

درباره تقسیم بندی زبان بلوچی دیدگاههای زیادی وجود دارد. زبان شناسان زبان بلوچی را براساس جغرافیا سکونت مردم بلوچ به لهجه‌های مختلف تقسیم کرده‌اند. ویلهلم گیگر زبان بلوچی را به دودسته عمده شمالی و جنوبی تقسیم کرده‌است. در این تقسیم بندی بلوچی جنوب به دو دستهٔ شرقی و غربی و بلوچی شمال به دو دستهٔ شمالی و جنوبی تقسیم شده‌اند. جوزف الفنبین محقق برجسته زبان بلوچی را به شش دسته تقسیم می‌کند که عبارتند از: الف- لهجه‌های تپه‌های شرقی ب- لهجه رخشانی ج- لهجه سراوانی د- لهجه کیچی ه- لهجه لتونی (لاشاری) و- لهجه‌های ساحلی

لهجه لاشاری منطقه لاشار در بلوچستان ایران قرار دارد. این منطقه شامل نواحی مانند اسپکه، پیپ، مسکوتان و فنوج می‌شود. از خصیصه‌های اصلی لهجه لاشاری آوای /ū/ است که در این لهجه ثابت مانده‌است. چون در برخی لهجه‌های بلوچی این صدا به i/ /تبدیل شده‌است. دیگر ویژگی این لهجه استفاده از مصوت‌های مرکب است در حالیکه در برخی لهجه‌های بلوچی واژگانی که دارای مصوت‌های مرکب هستند به مصوت ساده تبدیل می‌شوند. استفاده از نیم مصوت /y/ در ابتدای برخی واژگانی که با مصوت شروع می‌شوند. در لهجه لاشار برخی آواهای وجود ندارند ویا به آواهای متناظر تبدیل شده‌اند مانند: /ŗ/ که به /r/تبدیل شده‌است. بررسی نیم مصوت /y/[۱] مصوت یا واکه واج‌هایی هستند که از لرزه تارهای آوایی پدید می‌آیند و بدون برخورد با هیچ مانعی از مجرای دهان می‌گذرند. مصوت‌های زبان بلوچی ۸ عدد هستند که به دو دسته زیرتقسیم می‌شوند: ۱- مصوت‌های کوتاه: /a/، /i/، /u/ ۲- مصوت‌های بلند(کشیده):/ā/، /ī/، /ū/، /e/، /o/ در زبان بلوچی برخلاف زبان فارسی واژه می‌تواند با مصوت آغاز شود. در زبان بلوچی به ابتدای برخی واژه‌ها که با مصوت‌های بلند شروع می‌شوند نیم مصوت /y/ اضافه می‌کنند. مثلا کلمه /īrān/ در بلوچی به صورت /yerān/ تلفظ می‌شود. افزودن نیم مصوت /y/ در لهجه لاشاری بیشتر دیده می‌شود. در مصوت بلند /ā/ که در ابتدائی کلمه قرار می‌گیرد در برخی کلمات این افزودن نیز روی می‌دهد. به طور نمونه می‌توان به کلمات زیر اشاره کرده که در لهجه لاشار به آنها نیم مصوت /y/ اضافه می‌شود. مثلا کلمه«علی» به صورت /yalī / در لاشاری قدیم تلفظ می‌شود. در دیگر لهجه‌ها لاشاری /āp/ /yāp/ /ārt/ /yārt/ /ādink/ /yādink/ /ātesh/ /yātesh/ آوای دیگری که در لهجه لاشاری با دیگر لهجه‌های متفاوت است، آوای /ŗ/ است. این واج در لهجه لاشاری منسوخ شده‌است. در دیگر لهجه‌های این واج موجود است و مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی مردم لاشار این واج را به واجی مشابه آن تغییر داده‌اند. واج /ŗ/ در بلوچی لاشار به صورت /r/ تلفظ می‌شود. مثلا واژه /lahŗ/ در لاشاری به صورت /lahr/ تلفظ می‌شود.در واقع واج /ŗ/ مخصوص زبان بلوچی است در لاشاری به صورت /r/ فارسی گفته می‌شود که این تبدیل واج در لاشاری تاثیر زبان فارسی را نشان می‌دهد. دیگر ویژگی متمایز کننده لهجه لاشاری استفاده از شناسه اول شخص در پایان فعل‌های زمان گذشته‌است. مثلا در لاشاری برای گفتن مفهوم «رفتم» به بن فعل «/rapt/» «/uŋ/» اضافه می‌کنند. این در حالی است که در برخی لهجه‌ها شناسه اول شخص به صورت «/āŋ/» اضافه می‌شود. در این شناسه معمولا صدای آخر آن غنه می‌شود ولی در هنگام بیان آن به صورت تاکید یا خشمگینانه به صورت /n/ تلفظ می‌شود.

Categories: فارسی Tags:

ماه نو

۱۱ شهریور ۱۳۸۷ بدون دیدگاه
امروز بعد از نماز مغرب نگاهی به آسمان انداختم. ماه نو حکایت یک ماه نو را می نمود. اگر چه بسیار کشورها روز گذشته را ماه رمضان نامیدند ولی امروز سه شنبه در ایران ماه رمضان است.
پیدا کردن این دو ماه همیشه مسئله ساز است. تا کنون پیدا کردن این دو ماه همراه با مناقشه های زیادی بوده است. ولی به نظر بنده بعد از این همه پیشرفت در تکنولوژی به گونه ای که دانشمندان می توانند کسوف و خسوف صدها سال آینده را پیدا کنند, عدم اعتماد به آنها برای پیدا کردن ماه رمضان به دور از انصاف است. چگونه این همه ماهواره و فضاپیما بر اساس محاسبات آنها در گیتی سیر می کنند ولی انها از زمان یابی رویت ماه رمضان در می مانند؟
به نظر من علما اسلام مسئله ی رویت نجومی را معیار درست تشخیص دهند و رویت ماه را به محاسبات نجومی قبول کنند. شرعا هم قبول نظرات منجمان در این باره به گمان بنده مشکلی نباشد.
Categories: فارسی Tags: