بایگانی

بایگانی ۲۱ دی ۱۳۸۷

سفر به زادگاه

۲۱ دی ۱۳۸۷ ۲ دیدگاه

این چند روز تعطیلی فرصت مناسبی برای سر زدن به اقوام و خویشان بود. برای این منظور سفری دو روزه به ولایت خود داشتم.
هوای آنجا نسب به ایرانشهر کمی سردتر بود. برای من دور بودن از هیاهوی شهر و تنفس هوای سالم غنیمتی بود. روز گذشته مختصر بارانی هم بارید که در تلطیف هوا نقش مهمی ایفا کرد.در اخبار هواشناسی اعلام شد که در روزهای آینده این روند بارش باران ادامه خواهد داشت. امیدوارم که چنین باشد.
خداوند سرزمین ما را از خشکی نجات دهد

Categories: فارسی Tags: