طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۹۲/۰۷/۰۶

مادر خشمگین ما

مادر خشمگین ما آرام گیر. آرام باش. آرام ما باش. آرامش ما باش. این روز‌ها آنقدر خشم خود را برافروختی که «آواران» را بر سر فرزندانت آوار کردی. آرامش ما، آرام ما باش. برای کودکان برآشفته‌اند «لیلو»بخوان و برای در خاک خفتگانت کمی «لیکو». مادر ما چه بر دل داشتی که بر رویش سنگینی می […]