رفتن به نوشته‌ها

روز: مهر ۲۱, ۱۳۹۴

گزارش بازدید باستان شناسان خارجی از شهرستان ایرانشهر

امروز به تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۴ به همراه دو باستان شناس خارجی اهل در معیت همکار گرامی محمد حیدری بازدیدهای از محوطه های تاریخی شهرستان…