ما میاریگ ان

چنت وهد انت که من پروژه ویکی پدیا بلوچی آزمایشی بنگیج کتت. بازگین سنگت چه دگه جاهان و چه دگه زبانان ما را اش حمایت کت. فقط یک بلوچی چه پاکستان که آی هم بلوچی نویسگء نه زات ما رای حمایت کت. لهتی سنگت گلیکی و مازنی ما را هست که آ واجهان وتی نامش نه انجمنی که ای کار دیم بریت لکتت. لهتی چه منی وتی نزیک این سیاد و سنگت که من آیانء سهی کتت وتی نامش نوشتت و هنوچش اعلامش کتت که آیان هم گون ما بینت.
وهدی که نوشتانک ته دگه زبان چارگ بیت بلوچی زبان باره و بلوچ مهلوک آدان نوشتت که بلوچ استمان گیش چه 5 میلیون نفر انت.(فقط غربی بلوچستان ویکیپدیا انگریزی) من وت په بازگین مردمی ایمیل راه داتء و چه بازگین مردمی که ته بلوچی نوشتن کارزانت انت لوٹتگ که ته ای کار بهر بزور انت. بلکه هنگت هچ کس دیم نه آتکگ. هنگت یک نفری یک هوردین نوشتانکی هور نه کتت. من وت تهنکا گیش چه 3000 انگریزی نوشته و کد په بلوچی زبان تریتت. هنو کل ویکی پروژهان بلوچی زبان هور اش کتت.
الان دو هفته گیشتر گوستت چه آ وهدی که پروژه بنگیج بوت. من وتءَ بری جست کنانء که ما بلوچء مگر هچ چیزی نیست؟ ما بلوچ قومء یک هوردین نوشتانکی هم نیست؟ ما را یک نفری نیست که یک علمی چیزی گون بلوچی زبان بنویسیت؟ اگر بلوچ نه تونیت یک چیز گون وتی ماتی زبانء بنویسیت گڑء ما و شما باز میاریگ ان. بلوچی قومء ته ای دنیا هچ هبری په گوشگ نیست؟ بلوچ پچی چوش انت؟ علم بلوچ چی انت؟ بلوچی په دنیا چه نوکین هبری داریت؟ کی بلوچی هیال کپیت اگر آ وتی دود و ربیدگء بی هیال کنت؟

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *