|

تیر برق

 در کوچه ما تیر برقی است که بین هم قطارانش ظاهرا دارای عقل و جان است. بسیار شبیه انسانهای این دوره زمانه است. یعنی می آموزد و آموخته هایش را هم به کار می برد. شب هنگام کسی اگر از کوچه عبور کند تیرهای دیگر مدتی روشن می مانند تا فرد رد شود سپس خاموش می شوند. تیر هوشمند داستان لجوج و مردم آزار است. وقتی کسی از کنار رد می شود خاموش می شود و با دور شدن عابر چند لحظه بعد روشن می شود. اگر بخواهد با کسی همراهی کند تا چند قدم اول روشن است بعد دست عابر را در حنای تاریکی خواهد گذاشت. 

شبها به کسانی که می خواهند بخوابند با چشمکی شب بخیر می گوید. برای آزار سحرخیزان تا صبح نقش چراغ چشمک زن راهنمایی و رانندگی را بازی می کند

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *