منی بلوچی رپورٹ

بازگین وهدی انت که من ادان بلوچی نه لکتت. یکی چه دلیل شی بیتت مه من باز گون دگه کاراں دست بند بوتگاں۔ چنت وهد اینت که گوں ترجمه بلوچی کمتر کار کنگاں پی چی که من ته این پروژه ان وت وت کار کنان و دگه بلوچ په چوشین کار کمتر در کپیت.

بله من هنگت بلوچی ویکی ءَ ترجمه کنگان و بری بری آی ءَ کمی سری کار کناں۔ الان من گوں وتی سنگتان لوٹین یک نوکین لینوکسی شر بکنین. ای پروژه هنگ راه نه گپتت بله ما وتی طرح و دگه کارءَ انجام داتت و دان چنت وهد دگه منی امیتنت که ای لینوکس آماده ببیت.

همه چنت روچ پیش یکی چه اسلواکیا ایمیلی په من راه داتت و لوتگی که آیءَ وبسایت که کشاورزی و باگ داری سر ءّ کار کنگت په بلوچی ترجمه کنان. یک کمی من آیانی وب سایت ءَ چارت و من دیست که ای شرین وهدی اینت که بلوچی زبان ته وب دنیا پیش بروت و دگه مهلوک و حتی بلوچ وت بگندیت که آیی ءَ زبان دگه چاهان هم کارمرز بیت باز شر ات.

من الان لهتی چه ای ترجمه انجام دادتت. منی امیت شی انت که دگه سنگتانن که اینترنت سر ءَ و دگه جاهان بلوچی زبان سر ءَ کار کننت وتی نوشتانک اینترنت سر شنگ بکننت تا بلوچی زبان ته وب دنیا جاه بکپیت

بلوچی سبز انت

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *