فرزند هنر

۵ مرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

اینکه کسی با هنر نام و آوازه‌ای کسب کند و بدان سبب نام پدر زنده کند روی خوب ماجرا است. طرف ناخوشایندی، البته به ظن بعضیها، هم وجود دارد که پدر با آنکه به آن هنر مفتخر است اما سعی دارد این پدری-فرزندی را پنهان نگاه دارد.

در زندگی ما هنر نقشی اصلی و بی بدیل ایفا می کند. موسیقی از پیش از تولد نجوایش با ماست تا زمانی که از این جهان رخت بربسته‌ایم. می شنویم آرام می شویم، بی قرار، عاشق، نگران، دلتنگ، بیهوش و … . ما به محصول نهایی هنر که هارمونی نواهاست و «آوای دوست» است دل می دهیم اما از «خشک پوست و سیم» تا نوای رامشگران را هیچ و نیست می پنداریم. اگر هم انکار نکنیم سعی می کنیم با نگاه از بالا آنها را در سطح پایین اجتماع بدانیم. کاری می کنیم آن فرزند معشوقه ما که نام و نشان ما را با هنرش زنده کرده انتسابش به خودمان را پنهان نگاه داریم.

ما موسیقی و بسیاری هنرها را عاشقانه دوست داریم اما خالقان این آثار را افرادی دون‌پایه، لوڑی، چَلی یا اُستا، می دانیم. هرچه هنر نزد ما ارزشمند است اما به عکس هنرمند شأنی نازل دارد.

تا دیر نشده باید ته مانده‌های این هنر ناب را دریابیم. به قول سعدی (رح) «هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده و گر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولتست هر کجا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند»

یادمان باشد هنر بدون هنرمند وجود ندارد. پس پیش از آنکه آنان در کنج عزلت با نداری و مشقت از این دنیا بروند قدر شان را بدانیم. زیرا آنها بودند که نام ما را در جهان زنده کرده‌اند.

(به مناسبت درگذشت دین‌محمد زنگشاهی، ۵ امرداد زاهدان)

Categories: فارسی Tags:

گلناز

۲۹ تیر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

عرق سردی روی پیشانی و صورتش نقش بسته بود. چشمانش دو دو می زد. هر چند دقیقه دست به پاکت سیگار می برد. وقتی دستش با ته سیگار می سوخت آن را کنار خاکسترها می کشت.

⁃ ای لعنت به تو روزگار! چرا با من چنین کردی؟ چرا؟

لنگ بلند کنار دستش را به صورتش کشید.

⁃ آهای زرخاتون بیار اون زهر مار را کوفت کنیم. کپه مرگم را زمین بذارم. بیا…

زن سفره به دست وارد اتاق شد. نگاهش را از صاحب خان دزدید. سفره را گذاشت از در بیرون رفت.

⁃ زن زودتر بیار آن نان و کشک را…

⁃ چشم آقا الان…

زرخاتون دو کاسه به دست وارد شد. یکی را جلوی مرد گذاشت. سرش پایان بود و نان را جلوی مرد گذاشت. نیم خیز شد تا برود

⁃ بشین باهات کار دارم زن…

⁃ دستم بند کارهای زمین مانده است. بذار یک کاسه برای گلناز ببرم… مادر مرده دو روز که چیزی نخورده. در را بسته نشسته…

⁃ بشین بعدا بهش غذا میدی. باهات کار دارم…

زن این پا آن پا کرد. نگاه تند مرد او را سر جایش میخکوب کرد.

⁃ بشین… فردا باید بریم پنجگور و بعد هم کراچی…

مرد دستش را داخل کاسه برد.

⁃ خیر باشه ما که همین یک ماه پیش کراچی بودیم.

⁃ وسایل خودمون و گلناز را هم جمع کن. اون را هم می بریم.

⁃ بچه‌م بیچاره نای رفتن نداره…

⁃ می بریمش کراچی پیش یک دکتری چیز دوا درمانش کنیم…

***

صدای ضجه لولای سکوت را شکست. زن وارد شد. دختر نگاهش را از دیوار برداشت. بهت زده به دستان زرخاتون نگاه کرد.

⁃ مادر چرا من همون روز نمردم؟ چرا؟

زن آهی کشید. کاسه را کنار دست دختر گذاشت.

⁃ بخور مادر… کاش مادرت می مرد… گل‌جان

دختر خیره به زمین چیزی گنگ زیر لب می گفت.

⁃ بخور! شدی پوست استخون… ایشالا کلام خدا بزند به کمر مسببان این آتش که به جان تو و همه ماها انداختن…

زرخاتون شال بلندش را به صورت کشید. چشمانش تر شده بودند. وقتی از اتاق بیرون می رفت دم در بدون آنکه به گلناز نگاه کند گفت که فردا عازم پنجگور هستند همه!

***

صاحب خان نگاهش را به جاده دوخته بود. عرق از سر و رویش جاری بود. هر چند دقیقه با لنگ عرقش را خشک می کرد.

⁃ چرا این لکه ننگ دامن ما را گرفت. چرا؟

زرخاتون گاهی چشمانش گرم می شد. ماشین وقتی دست‌اندازها را رد می کرد چرتش پاره می شد. گلناز کابین عقب سرش را به شیشه تکیه داده بود. سنگ‌ها، درختچه‌ها، تپه‌ها به سرعت از جلویش رد می شدند.

مرد از آینه نیم نگاهی به گلناز انداخت. روزی که گلناز به دنیا آمد همه مردم را دعوت کرد. تصاویر به سرعت از جلویش می گذشتند. اولین لباس دست‌دوز که مادر دوخته بود برایش گشاد بود. النگوهای کوچکی که از کراچی خریده بود در دست‌های کوچک گلناز صدایی خاصی به گوش او می دادند. آخرین بار وقتی هفده سالش بود برایش یک جفت دُر آورد.

ماشین را کنار زد.

⁃ داغ کرده باید از این روستاهای اطرف یک گالن آب بیاریم. گلناز کیفت را بردار. زن! پاشو…

هر سه سمت کویر راه افتادند. باد شدیدی گردوخاک را این طرف آن طرف می برد. زیر سایه درخت گز هر سه نشستند. زرخاتون از بساطش کمی آب به همه داد. مرد نگاهی سمت جاده انداخت. ماشین میان غبار کمی دیده می شد. سرش را برگرداند.

⁃ گلی من و مادرت میریم تا پشت این تپه شاید چشمه ای باشه، کمی آب بیاریم…

گلناز چشمانش خیره به خط کویر بود. تا چشم کار می کرد آسمان بود که به زمین می رسید. پدر و مادر به سمت تپه رفتند. نگاه گلناز به خط افق دوخته شده بود. باد شدیدتر می شد. شاخه‌های خشکیده گز خم می شدند. ماشین به سرعت نقطه‌ای کم رنگ محو می شد.

***

جماعت همه سر پا ایستادند. رخصت از صاحبخانه خواستند.

⁃ وقت نهارست، می ماندید دور هم نان و کشکی پیدا می شد، می خوردیم

یکی از جمع صدایش بلندتر به گوش می رسید.

⁃ سلامت باشی صاحب خان. ما نمک پرورده‌ایم. انشاالله غم آخر باشد. دکترها کراچی هم کاری از دستشان برنیامد. گلناز تو جگرگوشه همه ما بود.

آخرین نفر که از در بیرون رفت. صاحب خان سر وقت صندوچه قدیمی رفت.

⁃ گلی من فرشته بود نامردان. بدنامش کردید. خون با خون.

برنو را به دست گرفت. از اتاق بیرون زد

پایان

Categories: فارسی Tags:

تجارت در آموزش

۲۶ تیر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

نگاه تجاری به آموزش یا نگاه بازاریابی به مسایل آموزشی منافع و مخاطراتی دارد.

آموزش وقتی به عنوان کالا تلقی شود، سود و زیان اولویت خواهد شد. پس کسانی که آن را محلی برای سود بیشتر می دانند خود کالا چندان اهمیتی ندارد بلکه بازار حاشیه آن برای سرمایه گذاری مناسب است. پس رقابت در حقیقت برای بهبود اصل موضوع نبوده بلکه محصولاتی آماده شود که فروش بهتر داشته باشد.

تاجر سعی می کند با متوسل شدن به هر وسیله‌ای فقط کالایش را رد کند. اینکه تاثیر محصول در کاربر نهایی و نظام آموزشی چیست چندان اهمیتی ندارد. در این نگاه آموزش مشکل و مانعی است که باید برای رفع آن راه حلی نشان داد. پس کتاب های فست فودی یا کنکور‌محور منظورشان حل سریع معضلی به نام کنکور است نه ارتقا آموزش. تفکر انتقادی و آموختن علم دغدغه اصلی این جریان نمی باشد. هدف تهیه دفترچه های راهنما برای نوعی تکنسین کنکور است.

نگاه بازاریابی به آموزش به طور کلی مردود نیست. بلکه آنچه به اصل آموزش ، تفکر همراه با تربیت نسلی خلاق و پرسشگر بپردازد حائز اهمیت است. معلم، مولف، مدرس، نظام آموزشی باید با در نظر گرفتن نیازهای اجتماع و توانمندی فردی بتوانند بسته آموزش را به گونه‌ای طراحی کنند که خروجی آن فردی خلاق و شهروندی مسئول باشد. نه آنکه مراحل آموختن را صرفا موانع برای پرش به مرحله بعد و بعدتر که نهایتش چیزی نیست بیاموزد. یکی از دلایل رشد مدرک گرایی همین است. ما افرادی را تحویل اجتماع می دهیم که آموزش را به منظور آموختن و به کاربستن دانش برای ساخت جامعه بهتر به کار نمی گیرد بلکه آن را ابزاری برای کسب درآمد نگاه می کند. ‌پس هرچه این سنگ مدرک پر پیمانه تر باشد شانس را بیشتر یار خود می پندارد.

حال جامعه با خیل عظیم از افراد مواجه است که فکر می کند همه موانع آموزش را با کسب مدارکی رد کرده اما ابزاری که در دست دارد کلید راهگشای هیچ دری نیست.

پس مانع پنداری آموزش و راه حل های فست‌فودی سبب گسترش کاسبی کنکوری شده و آموزش و خلاقیت قربانی اصلی است

Categories: فارسی Tags:

معرفی زنان موفق کارآفرین: زلیخا ریگی

۱۸ تیر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

انسان شناسان پیشینه نظام مادر سالاری را به قدمت حضور بشر می دانند. با مهاجرت آریایی‌ها نظام پدرسالاری رواج یافته و کهن الگوی مادر به ناخودآگاه بشر نفوذ کرد.

یونگ هنر را محصول ناخودآگاه جمعی انسان و بیان تجربه ازلی را به مدد اسطوره می داند. گسترش نظام پدرسالار موجب شده کهن الگوی مادر به ناخودآگاه بشر رانده شود. برای نمایش کهن الگوها از نمادها استفاده می شود.

کهن الگوی مادر به صور گوناگون تجلی می یابد: مانند مادر، دایه و پرستار که نشان دهنده آرزوی رستگاری هستند. حس فداکاری و حرمت‌گذاری یا فراوانی و باروری تجلی گاه کهن الگوی مادر در فرهنگ های مختلف است.

در فرهنگ بلوچ مادر نماد حرمت، فداکاری و باروری است. هرچیزی که چنین ویژگیهایی را به ذهن متبادر کند نشانه ای از کهن الگوی مادر است: مثلا زمین یا وطن چون دارای خصلت بخشندگی یا حرمت است به مثابه مادر برای یک بلوچ می باشد.

مادر ایرانی بخصوص مادرانی که در جوامع سنتی یا روستایی زندگی می کنند بیشتر خصایص مادر ازلی را نمایانگر هستند. مهربانی، بخشندگی، باروری، فداکاری، روزی‌دهندگی و بسیاری خصلت های زن در ناخودآگاهش درونی شده و دیگران این خصایص را از وی متوقع هستند.

معرفی یک مثال:

این مطلب سعی دارد با معرفی یکی از زنان موفق در این بخش نشان دهد کهن الگوی مادر را می توان در همه جوامع مشاهده کرد.

زلیخا ریگی: مادر، معلم، کارآفرین

او در سال ۱۳۵۸ در روستای «دیزوک» بخش لادیز بلوچستان به دنیا آمد. پدرش از خوشنامان آن منطقه به شمار می آمد. زلیخا کودکی را در «کلاته» و «سیاه خاک» گذارند. در سیاه خاک به دبستانی رفت که سالها بعد خودش معلم آن شد.

سالهای نوجوانی به سرعت سپری شد. دوره دبیرستان را در شهر میرجاوه که در مرز پاکستان واقع شده، به پایان رساند. در سن بیست و یک سالگی مانند همسالانش ازدواج کرد.

سرنوشت روزهای تلخ خود را خیلی زود به زلیخا نشان داد. دو ماه پس از ازدواجشان همسرش در یک حادثه رانندگی جان خود را از دست می دهد. بار غم و مسئولیتهای زندگی بر شانه هایش سنگینی می کرد. از طرفی مسئولیت بزرگ کردن حاصل زندگی را نیز باید به درستی انجام می داد. او بین دو راهی سنت های محصور کننده ای که او را به پستوی خانه می راند و جنگیدن برای زندگی بهتر گیر کرده بود. اراده او جنگیدن برای بهتر شدن زندگی خود و دیگران بود.

وقتی تحصیلات عمومی را با گرفتن مدرک پیش دانشگاهی به پایان رساند دخترش دو ساله بود. اوضاع زنان بخصوص مادران باردار در آنجا بسیار بد بود. او برای کمک به مادران باردار روستای خود و اطراف سعی کرد آموزش تخصصی ببیند. او با گذراندن دوره دو ساله‌ی مامایی از مادران باردار روستا مراقبت می کرد. دلسوزی و سختکوشی او باعث شد در سال ۸۲ به عنوان مامای نمونه بخش لادیز مورد تقدیر قرار گیرد.

زلیخا دیگر در آن روستا و روستاهای اطراف به زنی کوشنده و خیرخواه نامدار شده بود. جوهره کار و تولید او را به سمت کارآفرینی سوق داد. او با راه اندازی یک واحد دامداری به پرورش دام مشغول می شود. کارش را چنان دقیق و درست پیش می برد که طی دو سال متوالی ۸۲/۸۳ از وی به عنوان کارآفرین خوداشتغال تقدیر می شود.

بیسوادی و نا آگاهی جمعی او را وا داشت تا کمر همت برای ریشه کنی این معضل بنیادی جامعه ببندد. او کار آموزش را سال ۸۴ به عنوان آموزشیار نهضت سوادآموزی آغاز کرد. حال زلیخا احساس می کرد برای بالا رفتن از پله‌های ترقی به دانشگاه باید برود. پس دو سال در سال ۸۶ دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی را در زاهدان شروع کرد. یک سال پس از دانش آموختگی در سال ۱۳۹۱ به عنوان دبیر ادبیات به استخدام آموزش و پرورش درآمد. اکنون او آموزگار دبستانی است که روزگاری پشت نیمکت هایش درس خوانده بود. پس عزم خود را جزم کرد تا به نونهالان این سرزمین که اتفاقا اکثرا اقوام و خویشاوندانش بودند علم بیاموزد. حس مادرانه، جسارت و فداکاری معلمانه، کوشش زنانه همه دست به دست هم داد تا او در وادی علم آموزی موفق باشد. حاصل این موفقیت تربیت دانش آموزان فراوان است. در سال ۹۵ این کوشش‌ها خبرش در شهرستان میرجاوه پیچید و او به عنوان معلم نمونه آن شهرستان انتخاب شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

زلیخا ریگی یکی از هزاران زن بلوچ ایران است که تسلیم شرایط سخت نشده و جوهر وجودی یک زن که منشا کهن الگوی مادر است را زنده نگاه داشته اند.

نادره زنان و مادرانی که با کوشش در خانه و جامعه، با فداکاری و جسارت در مسیر زندگی، با مهر و بخشندگی تجلیگاه ارزشهای بشری و کهن الگوی مادری هستند که در نهاد هر بشری است و هر کس آن را درک خواهد کرد.

مصطفی دانشور

https://t.me/balanchir/312

Categories: فارسی Tags:

گور بابای

۱۸ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

فایل صوتی ظاهرا یکی از کلاس دکتر شفیعی کدکنی درباره زبان های محلی و زبان های میانجی همانند فارسی صحبت می کنند. در آنجا اینگونه استدلال می کنند که پرداختن به زبان محلی بخصوص از طرف دول استعماری باعث شکل گیری هویتی کاذب شده که منجر به گریز از زبان محلی به زبان دیگر شده است. ایشان دلیل رویگردانی از زبان را نداشتن گنجینه‌های ارزشمند همانند مثنوی، سعدی یا حافظ می داند.

برای این پدیده ایشان گذر از زبان پارسی به اردو و سپس انگلیسی را در شبه قاره مثال می زند.

هرچند در این سخنرانی او پرداختن به زبان محلی را به عنوان پشتوانه زبان و فرهنگ میانجی مناسب می داند اما در استدلالش می شود رابطه زبان‌های ایرانی و زبان پارسی را از همان نوع دانست.

مثلا ما بلوچی یا کردی می خوانیم می بینیم به ظن ایشان بعدا می فهمیم این زبان ها چیزی ندارند پس می گوییم «گور بابای…» ما می رویم پارسی می خوانیم یا فارس می شویم!؟

این سخن ایشان هر چند دارای فرضیات درست و نادرست است اما نتیجه یا نتایج بحث مغشوش است.

پس از پایان استعمار بریتانیا در هند استراتژی تولید و تقویت کشورهای نوظهور با زبان و ملیت‌های جدید رویکردی جهت مواجه با مستعمرات بود. تقویت ناسیونالیسم، مرز کشی‌های پرمناقشه، دمیدن بر آتش تفاوت های مذهبی و زبانی و … باعث شد حضور استعمارگر در قالب میانجی موجه باشد.

در ایران زبان های میانجی متعددی در ادوار گذشته و حتی فعلی وجود داشته و دارد. مهمترین آنها پارسی دری، عربی ، ترکی یا برخی نقاط کردی و بلوچی بوده اند.

در شرق بلوچی یکی از زبان های محاوره‌ای میانجی منطقه بود اما مردم نقش نوشتاری برای آن متصور نبودند حتی نوشتن به زبان محلی را عجیب می پنداشتند.

زبان رسمی حکومت کلات بلوچستان و مناسب رسمی آن همه به زبان پارسی دری ثبت می شد.

در آموزش مکتبی که محوریت اصلی آن مسایل دینی بود، رکن اصلی آموزش ادب پارسی بود. سعدی، نظامی، جامی کمی کمتر شاهنامه محتوای سواد مکتبی پیش از مدارس مدرن را تشکیل می داد. همین شد که پدربزرگان ما که بقول سعدی «همه عالمان دین بودند»جزو اولین معلمان مدارس نوین روستای زادگاهشان شدند.

اسناد و اقوال رد بدل شده میان مردمان به پارسی دری کتابت می شد اما از طرفی حماسه، رزم و بزم، عیش و عشرت با کلام بلوچی سینه به سینه نقل می شد. رومیو و ژولیت اینجا شد «عزت و میرک»، با «هانی و شی مرید» هجر و دلدادگی را تجربه کردند، همراه با «چاکر» و خواهرش «بانری»هند را فتح کردند. اما هرگز کسی نگفت گور بابای بلوچی من می روم فارس می شوم!

در پس نگاه ایشان به زبان های محلی و زبان میانجی پارسی این نگرانی نهفته است که نکند زبان محلی آنچنان ترقی کند که جایگاه زبان فارسی را به خطر اندازد. حال آنکه مشاهده شد زبان میانجی پیش از آنکه استعمارگری بیاید و برود ، قرن ها نقش خود را به درستی ایفا کرده است. داد و ستدهای فرهنگی و زبانی بین جوامع وجود داشته و هیچگاه این تبادل به چشم خطر یا چالش نگریسته نشده است.

Categories: فارسی Tags:

مسیح در چابهار

۲ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

#داستان

آفتاب پشت ابرهای ضخیم پنهان شده بود. نسیم صبحگاهی از روی دریا بوی نم را با خود به ساحل می آورد. قایق‌های کنار ساحل به آرامی بالا و پایین می رفتند.

پنجره اتاق را کمی باز کردم. انعکاس صدا موج ها خودشان را به داخل اتاق رساندند. دوست خبرنگارم روی تختش نشسته بود. هنوز خستگی پروازهای این چند شبانه روز را می شد در چهره‌اش دید. پس از سفر سی ساعتی و عوض کردن چندین هواپیما شب گذشته به چابهار رسیدیم. از نیویورک تا دوحه بعد هم که تهران رسیدیم خودمان را سریع به مهرآباد رساندیم. در آخرین لحظه در لیست انتظار دو بلیط به مقصد چابهار گرفتیم. شامگاه به فرودگاه اطراف چابهار رسیدیم. با ماشینی خود را به هتلی در شهر رساندیم. در تاریکی اتاق کورمال کورمال وسایل را وسط پرت کردیم و بی رمق بر روی تخت‌هایمان افتادیم.

***

من سالهاست در نشویل(Nashville ) ایالت تنسی زندگی می کنم. در واقع پدر اهل نشویل است. من اینجا به دنیا آمدم. پنج سال قبل درسم را در رشته تاریخ در دانشگاه ایالتی تنسی در مقطع کارشناسی به پایان رساندم. در دوران تحصیل به تاریخ هند و موضوعات مربوط به آن بسیار علاقه‌مند بودم. پیرمردی قد کوتاهی بود که آنجا تاریخ هند درس می داد. بعدها فهمیدم هنگام جداشدن پاکستان از هند، پدر و مادرش از تاکسیلا که در غرب اسلام‌آباد کنونی واقع شده به گوادر مهاجرت می کنند. مدتی در تیس ساکن بودند و سپس از طریق ایران خودشان را به ترکیه و بعدا به لندن رسانده بودند. پروفسور عاصف می گفت بعد تمام شدن درسش در سواس(Soas) به آمریکا مهاجرت کرده و در دانشگاه تنسی مشغول می شود.

روزها در دوره کارشناسی ارشد همیشه برای درس هندشناسی برای مشاوره پیش پروفسور عاصف می رفتم. این رفت و آمد های باعث شد بعدها من تز دکتری خودم را درباره موضوعی مرتبط با دوره یونانی-بودائی در شبه قاره انتخاب کنم. پروفسور عاصف من را به جاهای مختلف معرفی کرد. آخرین بار که به دفترش در دانشگاه رفتم گفت باید به تیس

بروی.

***

پاسی از شب گذشته بود. باران به شدت می بارید. دریای مکران به شدت متلاطم بود. رعد و برق در تاریکی لحظه‌ای قایق ها و کوه‌ها را نمایان می کرد.

مرد ردای خود را بالای سرش کشید. تنش خیس شده بود. بی رمق در زد. نگهبان در را باز کرد پرسید چه می خواهد. خودش را معرفی کرد و وارد راهرو شد. خود را به درون اتاق بزرگی شبیه کتابخانه رساند. عده‌ زیادی دور میز نشسته بودند. با دیدن مرد ژنده پوش همه به در نگاه کردند. کاهن اعظم با صدایی بلند گفت : خوش آمدی یهودا.

مرد مردد سری تکان داد.

– چراغ و مشعل به سربازان بدهید تا حرکت کنیم

کاهن با اشاره دست نگهبانی را فراخوند. آهسته در گوشش چیزی گفت. نگهبان به سرعت از در خارج شد.

یهودا به زمین چشم دوخته بود گفت

– ایسوس و همراهانش الان بالای کوه شهباز هستند.

سرباز به سرعت بازگشت. کاهن اعظم و همه بلند شدند.

کوچه ها شهر «تیز» را به سرعت پیمودند. به رودخانه لاوری رسیدند. اسب‌ها کنار رود توقف کردند. با تشر سواران به آب زدند و به سوی کوه خیز برداشتند.

اسب‌ها خسته بالای کوه ایستاده بودند. سواران اطراف را می پاییدند. کاهن اعظم نگاهی به یهودا انداخت.

– ای مردک کذاب پس دوستانت کجایند؟

– وقتی من پایین آمدم اینجا کنار دهنه این غار نشسته بودند.

– به طرف کوه شهبازبند می رویم

کاهن اعظم با دست به سمت کوه اشاره کرد.

***

دوست خبرنگار از نیویورک با من همراه شده است. طبیعت گردی و عکاسی او را به چابهار کشانده است. می گفت می خواهد از کوه‌های مریخی و بریس برای دفتر خبرگزاری که برایش کار می کرد عکس تهیه کند. وقتی شنید من هم به تیس می روم بسیار خوشحال و از طرفی متعجب شد. حال که داستان تحقیق من را می داند قول داده برایم عکس هایی تهیه کند.

وسایلمان را در کوله ها چیدیم و از هتل بیرون زدیم. هوا هنوز ابری بود. رطوبت باران شب قبل همراه با نسیم صبحگاهی از دل دریا صورتم را نوازش می کرد. تاکسی به مقصد تیس کرایه کردیم. جوان لاغر اندام و سیه چرده که لباس سفید بلند به تن داشت به سرعت از خیابان های چابهار به سمت تیس می راند.

سرم را از پنجره بیرون آوردم. باد خنکی به صورتم سیلی می زد. به ورودی روستا رسیدیم. به راننده گفتم به سمت کوه پیل‌بند برود. جوان ما را تا نزدیک جاده خاکی کوه برد. گفت جلوتر نمی شود رفت. باید پیاده می رفتیم. کوله‌ها را برداشتیم. دوست خبرنگار دوربین را به گردن آویخت. گاه و بی گاه عکس می گرفت. جوان راننده اولش نمی خواست با ما بالا بیاید. می گفت از پدربزرگش شنیده آنجا جن دارد. اما با اصرار من با هم به بالای کوه رفتیم.

وقتی به سمت ماشین برگشتیم بعدازظهر بود. بالای کوه نهار مختصری که همراه داشتیم خورده بودیم. به دامنه کوه شهبازبند که رسیدیم آفتاب به لبه‌های دریا در دور دست رسیده بود. بالا کوه دیدم خورشید در دل دریا فرو می رفت. وارد یکی از غارهای «بان مسیتی» شدم. آثار خط گجراتی و هندی را آنجا که مشاهده کردم تصمیم گرفت فردا زودتر بیایم و عکس تهیه کنم.

از غار که خارج شدم روی تخته سنگی نشستم. به اطراف نگاه کردم. روی زمین رد پای انسان و اسب دیده می شد. ظاهرا باران شب قبل زمین را شسته و چاله‌ها را پر از آب کرده بود. خورشید غروب کرده بود. تیغه سرخی از آخرین اشعه‌اش در دل دریا جای گرفت.

باید سریعتر به چابهار بر می گشتیم. دیروز که در فرودگاه قطر منتظر پرواز بودیم پروفسور عاصف زنگ زد و تاکید می کرد حتما به گورستان قدیمی دشتیاری هم سری بزنم.

***

یهودا به سمت غار رفت. باران بند آمده بود. نور مشعل به چهره مرد می تابید.

– سلام استاد

– ای رفیق،‏ به چه منظور اینجا آمده‌ای؟

یهودا بر چهره ایسوس بوسه‌ای زد

– یهودا،‏ آیا با بوسه‌ای به پسر انسان خیانت می‌کنی؟‏

سربازان دور مرد را گرفتند.

– من عیسای ناصری هستم. بگذارید آنها بروند.

عیسی نگاهی به همراهان کرد. به جمعیت سربازان و کاهن اعظم نگاه کرد

– مگر من راهزن هستم که برای دستگیری من با شمشیر و چماق آمده‌اید؟‏ هر روز در معبد می‌نشستم و تعلیم می‌دادم و مرا دستگیر نکردید.‏ اما همهٔ این‌ها برای تحقق نوشته‌های انبیا روی داد.

سربازان و ماموران سران یهود دستهای مرد را بستند. یارانش با دیدن این صحنه به سرعت از شهبازبند پایین رفتند.

مرد نگاهی به یهودا انداخت. چشمان یهودا شرمسار به زمین دوخته شد. لشکر به آرامی از کوه پایین می رفت. یهودا شب قبل را به خاطر آورد. زمانی که استاد گفت یکی از شمایان به من خیانت خواهد کرد. یهودا سی سکه نقره را به زمین زد. چشمانش خیس بودند. ردای از تن به در کرد. باران نم نم می بارید. یهودا در تاریکی دره گم شد

———-

یادداشت:

– تیس یا تیز روستای باستانی نزدیک چابهار کنونی که قدمت این بندر به دوره هخامنشیان برمیگردد.

– نشویل مرکز ایالات تنسی در آمریکا

– تاکسیلا : شهری باستانی مربوط به دوره بودائی که بقایای آن در غرب اسلام آباد فعلی است.

– SOAS: مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن

– یهودا: از یاران عیسی که بنا به روایت کتب مسیحیت جای حضرت عیسی را به ازای سی سکه نقره لو داد.

– ایسوس یا یشوع: نام های حضرت عیسی به یونانی و عبری

– بان مسیتی: مجموعه غارهایی واقع در دامنه کوه شهبازبند طرف شمال روستای تیس

– شهبازبند، پیلبند و لاوریکوه‌های اطراف تیس هستند

Categories: فارسی Tags:

کتابخانه‌های روستایی، فروغ دانایی

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

«خوشبخت، کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند.» ویکتور هوگو

به جای مقدمه

عشق و علاقه به دانستن در ذات بشر نهادینه شده است. این نیاز درونی باعث می شود انسان همیشه در تکاپوی کشف حقایق گام بردارد. بهترین سرچشمه دانایی کتاب است. کتابخانه مکانی است آرام که بخش هایی از دانش بشری در برگ های کتب نگاه داشته اند. به قول ولتر هر برگ از کتاب به منزله بال‌هایی است که روح ما را به عالم روشنایی و نور پرواز می دهند.

عاشقان دانایی

خواندن و از آن بالاتر تالیف و انتشار کتاب در این وانفسای سطحی نگری و انفجار اطلاعات با چیزی جز عشق توجیه پذیر نیست. کسی سالهای عمرش را صرف نگارش کتابی کند با نشر آن قطعا چندان ثروتی به هم نخواهد زد اما آتشی که در درون دارد نور و حرارتش در این گنبد دوار یادگار خواهد ماند.

در کنار مولفان و ناشر کسانی هستند کتاب خوان‌ها و کتابدارانی که عشقشان این است که با همه خلق جهان سر این دلبری را فاش گویند.

قصه ما

به قول حافظ «قصه نکنم دراز کوتاه کنم» در سیستان و بلوچستان که نامش خشکسالی و زندگی مشقت‌بار و خیلی چیزهای دیگر را به ذهن متبادر می کند، بسیاری عاشقان دانایی از دور و نزدیک سعی می کنند به طرق گوناگون این عشق به دانایی و عشق به مردم را به منصه ظهور برسانند.

مثلا در ایرانشهر ، در دو روستای بخش مرکزی ،به همت افراد بومی و حمایت دیگران از سرتاسر کشور دو کتابخانه راه‌اندازی شده است. در دو روستای «ابتر» و « کلیران»به همت سرکار خانم‌ها پرویزپور و درخش و یاری مردمان محلی نیز با امداد خیرین کشور در خانه‌های خشت و گلی شخصی این کتابخانه‌ها مدتی است که مشغول به فعالیت فرهنگی هستند. کتابخانه «پلین بهار» روستای ابتر حدودا ۳۰۰۰ جلد کتاب دارد که جا دارد از همراهی هموطنان بویژه برخی نویسندگان همانند سرکار خانم نوروزی شاعر کودک و نوجوان قدردانی کنم.

پلین بهار و کتابخانه کلیران هنوز در ابتدای راهند. آنها نیاز به کتابهای آموزشی-تربیتی بیشتر، امکانات سرمایشی، میز،صندلی، قفسه، کامپیوتر، اسباب‌بازی و … دارند. با توجه به شروع فصل گرما و همچنین اوقات فراغت تابستانی وجود امکانات حداقلی رفاهی همانند کولر یا میز و صندلی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

حال نوبت ما است به کسانی که عاشقانه در این وادی قدم نهاده‌اند و خالصانه بدون چشم داشتی، داوطلبانه فعالیت می کنند بپیوندیم. با افزودن سهمی حتی کوچک در شادی کودکان این دیار که به این مراکز فرهنگ و به علم و دانش روی آورده اند مشارکت داشته باشیم. در این شرایط خشکسالی و خشونتها باید به فرزندانمان کمک کنیم از این گدار پرخطر با نور امیدی که در دل دارند با دانایی و توانایی به آینده گذر کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و شیوه کمک به شناسه های زیر پیام دهید

T.me/daneshvarmostafa

T.me/N30m9rzi

Categories: فارسی Tags: